20. 11. 2021

Noc divadel v ČR

Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu. Institut umění – Divadelní ústav koordinuje Noc divadel v České republice již od roku 2013. Největší divadelní svátek každoročně nabízí noční prohlídky, divadelní dílny, diskuze s tvůrci, představení a performance – zdarma nebo za symbolické vstupné.

Cílem projektu je české veřejnosti nabídnout srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory – například Noc literatury či Muzejní noc. Projekt má potenciál zviditelnit nejen jednotlivé divadelní scény, ale i české divadlo jako takové v povědomí diváků.

První Noci divadel v ČR se zúčastnilo přes 80 souborů z 24 českých a moravských měst. Účast překonala 40 000 návštěvníků. Stejně jako v dalších zemích i v ČR proběhl v 19.00 společný potlesk, který se rozlehl všemi scénami. Institut umění – Divadelní ústav jako organizátor akce otevřel informační středisko k pražskému programu ve svém sídle v Celetné ulici 17 v Praze 1. 

Druhý ročník Noci divadel 2014 se svým rozsahem a bohatým programem stal největším divadelním svátkem v rámci evropské Noci divadel. Noc divadel se konala ve 29 městech, zapojilo se 114 českých a moravských souborů a divadel a zúčastnilo se jí 50 000 diváků. Druhý ročník tematizovaný Rokem české hudby přinesl několik novinek v podobě pražské cyklojízdy, fotosoutěže nebo bohatého populárně-edukativního programu v samotné budově Institutu umění – Divadelního ústavu. 

Třetí ročník Noci divadel v roce 2015 poukázal na sílu společenství, a solidarity podporou kampaně Na dřeň. Noc divadel se připojila k šíření povědomí o potřebě dárců kostní dřeně pro pacienty s leukémií a poskytla volné vstupenky do zúčastněných divadel účastníkům, kteří se zapsali v některém z registračních center dárců. Ročník byl svým rozsahem opět největší v Evropě. Návštěvnost 50 000 diváků, 111 zapojených souborů a divadel z 36 českých a moravských měst, to vše opět potvrdilo toto prvenství.

Čtvrtý ročník Noci divadel se konal 19. listopadu 2016 a zúčastnilo se jej na 50 000 návštěvníků, 108 divadel a kulturních organizací a 31 měst.

V roce 2017 oslavila Noc divadel v ČR půlkulaté narozeniny a podtitulem Forever Young se zaměřila na mladší publikum. A to v podobě nejrůznějších dílen, edukativních aktivit, únikových her, bojovek, ale také populárních afterparty. Do pátého ročníku se zapojilo 102 divadel a kulturních institucí ze 35 měst celé České republiky. Akce přilákala přes 45 000 návštěvníků.

Termín šestého ročníku Noci divadel v roce 2018 připadl nejen symbolicky na 17. listopad, ale zároveň se spojil s řadou historických výročí významných pro Českou republiku: 100. výročí vzniku Československa a pětadvacáté výročí jeho rozpadu na samostatnou Českou a Slovenskou republiku Tématem se tak stala Česko-slovenská divadelní spolupráce. Toto společné motto zvolil i Divadelný ústav Bratislava jako koordinátor slovenské Noci divadiel. Noci divadel se v České republice zúčastnilo 106 kulturních institucí ze 30 měst a na 40 000 návštěvníků.

Sedmý ročník Noci divadel s podtitulem Divadlo a svoboda proběhl 16. listopadu 2019, v předvečer třicátého výročí sametové revoluce, která zahájila dekonstrukci komunistického totalitního režimu v tehdejším Československu. Program nabídl diskuse s pamětníky a aktéry společenských a politických změn po roce 1989, přednášky, výstavy, instalace, představení a další tematické akce. Zapojilo se 106 divadel, souborů a institucí a akce přilákala přes

Osmý ročník Noci divadel se uskutečnil ve výrazně odlišné podobě než v předchozích letech. Divadla se se svými diváky propojí pouze prostřednictvím online platforem. Podtitul akce Divadlo a udr-život-elnost se vzhledem k celosvětové pandemii SARS-CoV-2 stal ještě naléhavějším než organizátoři očekávali. Do Noci divadel se zapojilo celkem 64 divadel ze 17 měst a obcí České republiky. Součástí letošního ročníku bude 8 hodinový telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den) organizovaný koordinátorem akce Institutem umění – Divadelním ústavem. Komponované pásmo složené z živých vstupů i předtočených záznamů propojí 28 divadel z 9 měst.

Devátý ročník Noci divadel se uskuteční 20. 11. 2021, letos s podtitulem Fresh Air. Zúčastněná divadla představí například čerstvé novinky na divadelní scéně, novátorské přístupy či reflexi pandemické situace, která citelně zasáhla živou kulturu. Institut umění – Divadelní ústav (IDU) také po roční přestávce otevře své sídlo jako hlavní festivalové infocentrum.

www.idu.cz

European Theatre Night

Komponovaný večer European Theatre Night se koná každoročně třetí listopadovou sobotu ve více než desítce evropských zemí. Počátky této divadelní slavnosti můžeme hledat v Chorvatsku. Zakladatelem projektu je Dětské divadlo Dubrava, které společně s Divadlem Šibenik uvedlo debutovou Noc Kazališta dne 25. října 2008. Bylo odehráno 6 divadelních her, které doplnil nespočet doprovodných programů, přičemž se akce zúčastnilo přes 1000 návštěvníků. Již o rok později se pod záštitou Ministerstva kultury odehrál druhý ročník, ovšem již na národní úrovni. První celorepubliková chorvatská Noc Kazališta proběhla 21. listopadu 2009, zúčastnilo se jí celkem 43 chorvatských divadel z 21 měst. Bylo odehráno 85 her a proběhlo 55 nejrůznějších doprovodných programů. Účast dosáhla téměř 30 000 návštěvníků.

V roce 2010 míří akce poprvé za hranice Chorvatska a mění svůj název na European Theatre Night. Dětské divadlo Dubrava spustilo nové webové stránky evropského projektu: www.europeantheatrenight.com, které jsou centrálním informačním místem pro všechny zúčastněné země. První European Theatre Night proběhla kromě Chorvatska také v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře a na Slovensku. Koordinátorem Noci divadiel na Slovensku je Divadelní ústav Bratislava. V prvním roce se zapojilo 26 divadel s více než 40 produkcemi. Koordinátorem v Bosně a Hercegovině je Bosenské Národní divadlo (Zenica), kde se zapojilo 33 souborů ze 17 měst. Černá Hora se připojila do projektu až na poslední chvíli, a proto se zapojilo pouze Národní divadlo, které za tento večer navštívilo více než 1000 lidí.
Rok 2011 přinesl velké rozšíření počtu zapojených zemí, samozřejmě i zvýšení povědomí veřejnosti o této akci. Zúčastnilo se sedm zemí: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko a Rakousko. Rakouský koordinátor IG Kultur a IG Freie Theaterarbeit z Vídně zapojil celkem 6 rakouských měst, v nichž svůj program představilo 32 divadel. Koordinátorem ve Slovinsku je Gledališče Glej z Lublaně, který zorganizoval akci v 7 městech. V Srbsku se koordinace ujal Network Media z Bělehradu a akce proběhla ve 21 divadlech z 20 srbských měst.
V roce 2012 se kromě Chorvatska konala European Theatre Night také na Slovensku, ve Slovinsku, v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé Hoře a v Maďarsku. Celkem v 87 evropských městech bylo odehráno přes 230 představení.
European Theatre Night proběhla v roce 2013 opět v Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku, Rakousku, Bosně a Hercegovině a na Slovensku. Svou premiéru si prožili divadelníci v Belgii, České republice a také v Bulharsku. 

Noc divadel se v roce 2014 konala v sedmi evropských zemích: Bosna a Hercegovina, Bulharsko Česká republika, Chorvatsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Noc divadel se konala se ve 153 evropských městech, kde bylo ke zhlédnutí na 700 představení, výstav, přednášek, workshopů a dalších zajímavých akcí.

Noc divadel 2015 se konala v Chorvatsku, Rakousku, Bulharsku a na Slovensku. Druhou příčku v počtu participujících souborů získalo po České republice s rovnou stovkou divadel Bulharsko, v ostatních zemích se jejich počet pohybuje mezi 60 a 85.