20. 11. 2021

ART RE USE

ZAPOJENO DO MAPY UDRŽITELNOSTI
20. 11. 2021

Cílem společné aktivity spolku ArtMap a Skutek je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný. Základním přínosem je soustředit na jedno místo snahy jednotlivců a institucí usilujících o zodpovědný přístup k surovinám. Vedle materiálového zázemí pro tvorbu a výstavní činnost má i svou nezanedbatelnou funkci ekologickou a edukativní.

Sklad nabízí umělcům, studentům, neziskovým projektům a galeriím materiálové i nástrojové zázemí k tvorbě, včetně „know-how“ podpory a inspirace. Kdokoli si může v katalogu vybrat z roztříděných věcí, vloží si ji do košíku jako v obchodě a vyplní jen kontaktní údaje. Na základě objednávky se e-mailem nebo telefonicky spojíme a domluvíme si čas předání. Jedinou podmínkou je návrat věcí do kulturního provozu. Můžete si zařídit ateliér, galerii, divadelní představení nebo jakýkoli veřejně prospěšný projekt, ale jelikož je činnost skladu podpořena častečně dotacemi, dary a prací dobrovolníků, rádi bychom zpětnou vazbu, na co byl materiál využit. Prezentace podpořených projektů bude nedílnou součástí činnosti skladu. Zároveň chceme poskytovat kulturním institucím, firmám i uměleckým školám pomoc se smysluplnou redistribucí užitého a aktuálně nepotřebného materiálu, který samy nemohou déle skladovat. Stačí kontaktovat náš sklad telefonicky nebo mailem a společně domluvíme uskladnění.

Spolupráce

Chceme poskytovat kulturním institucím, firmám i uměleckým školám pomoc se smysluplnou redistribucí užitého a aktuálně nepotřebného materiálu, který samy nemohou déle skladovat. Stačí kontaktovat náš sklad telefonicky nebo mailem a společně domluvíme uskladnění.

udr-život-elnost

Divadla se připojila k manifestu za udržitelný rozvoj divadelní scény.

Second hand
Podpora ZÚŠ
pronájem kostýmů
Manifest >

live streaming

Sledujte vybrané aktivity přímo na kanálu Noci Divadel a IDU

ART RE USE

image/svg+xml

PROGRAM NA NOC DIVADEL

20. 11. 2021

DALŠÍ ZAPOJENÁ DIVADLA