20. 11. 2021

Institut umění – Divadelní ústav (IDU)

ZAPOJENO DO MAPY UDRŽITELNOSTI
20. 11. 2021

Institut umění je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcujeme strategický přístup ke kultuře; podporujeme a propojujeme kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posilujeme jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně.

Do "udržitelných" aktivit patří hlavně naše interní opatření - provádíme provozní ekoaudit, na dobrovolnické bázi zaměstnanců se podílíme na ochraně živ. prostředí v oblasti provozu a denního chodu instituce, v jedné budově se snažíme o cirkulární nastavení kanceláří, šetrné nakládání s odpady, kompostování, monitoring uhlíkové stopy mobilitních programů a upřednostňování pozemní dopravy, upřednostňování cateringu z lokálních, ideálně sociálních bister a ve vegetariánské/vegan formě.

Dramaturgie a kontakt s publikem

ořádáme osvětové akce - konference, workshopy, přednášky, podcasty pro kulturní subjekty, manažery a manažerky, spolupracujeme na vytváření metodik a kodexů s dalšími kulturními organizacemi a Magistrátem hl.m.Prahy, komunikujeme se zřizovatelem - MKČR https://www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/1374-kultura-pro-budoucnost

Provoz

Provádíme provozní ekoaudit, na dobrovolnické bázi zaměstnanců se podílíme na ochraně živ. prostředí v oblasti provozu a denního chodu instituce, v jedné budově se snažíme o cirkulární nastavení kanceláří, šetrné nakládání s odpady, kompostování, monitoring uhlíkové stopy mobilitních programů a upřednostňování pozemní dopravy, upřednostňování cateringu z lokálních, ideálně sociálních bister a ve vegetariánské/vegan formě.

Mobilita

Monitorujeme uhlíkovou stopu našich mobilitních programů a přednost dostává pozemní doprava v mobilitě umělců i zaměstnanců. K dispozici máme stojany na kola a kola k zapůjčení pro zaměstnance.


Propagace a marketing

Zcela jsme omezili propagační tisk a upřednostňujeme online marketingové nástroje před fyzickým merchandisingem.

Máme nápad

Chceme prosadit význam ekoauditu a nastavení cílů ke snižování uhlíkové stopy organizací a inspirovat ostatní kulturní subjekty k zařazení ekoauditu do výročních zpráv. Nabízíme sdílení našich poznatků a zkušeností z praxe.

Spolupráce

Propojujeme kulturní subjekty v rámci platformy Kultura pro budoucnost https://www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/1374-kultura-pro-budoucnost

udr-život-elnost

Divadla se připojila k manifestu za udržitelný rozvoj divadelní scény.

Second hand
Podpora ZÚŠ
pronájem kostýmů
Manifest >

live streaming

Sledujte vybrané aktivity přímo na kanálu Noci Divadel a IDU

Institut umění – Divadelní ústav (IDU)

Celetná 595/17, 11000 Praha 1 - Staré Město
image/svg+xml

PROGRAM NA NOC DIVADEL

20. 11. 2021

DALŠÍ ZAPOJENÁ DIVADLA