20. 11. 2021

Národní divadlo

ZAPOJENO DO MAPY UDRŽITELNOSTI
20. 11. 2021

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.

Jako lídr v uměleckém, kreativním a kulturním sektoru si uvědomujeme nejen své vedoucí, až výsadní, postavení, ale i dopad našeho konání na životní prostředí a uznáváme potřebu nést za tento dopad odpovědnost. Již po více než dekádu jsme úspěšně aktivní v oblasti inovací a udržitelnosti, a to zvláště na poli energetickém a provozním a snažíme se tak snížit nejen spotřebu energií, ale i uhlíkové stopy našich aktivit. Udržitelnost se stále více projevuje i v dalších oblastech naší činnosti jako jsou marketing (např. merchandaising), dramaturgie, doprovodné programy, edukativní projekty, používání materiálů a jejich recyklace a celkově odpadní management a nejen na úrovni celé instituce, ale i díky našim zaměstnancům a spolupracovníkům se snažíme být sociálně odpovědnou organizací.

Dramaturgie a kontakt s publikem

Naše aktivity zahrnují zvláště doprovodné programy ND+ či ND Talks a zapojujeme se i do sociálně prospěšných aktivit. Přiravujeme speciální sekci na webových stránkách ND, kde bude vše přehledně popsáno a pracujeme na Environmentálním prohlášení a do budoucna i celkové Environmentální politice celé organizace. Spolupracujeme s dalšími profesními organizacemi a platformami např. FEDORA či ETC a aktivně se zapojujeme do vytváření nových zásad celoevropského směřování divadel a kulturních institucí v souladu s cíly udržitelného rozvoje EU.

Provoz

Energetické a technické inovace jako např. rekuperační jednotka, nová hydroizolace střechy provozní budovy a instalace sluneční elektrárny, instalace nových kotlů, snížení spotřeby energií a pitné vody, výměna žárovek v kancelářských a veřejných prostorech. Rekonstrukce a projekty vedené formou EPC (Energy Performance Contracting). Znovupoužívání materiálů, objektů a kostýmů. V plánu je celková revize odpadního managementu.

Mobilita

Omezení dopravy nákladních aut nastolením blokového hraní.


Propagace a marketing

Merchandising - znovupoužití (recyklace a upcycling) materiálů z propagace (bannery) a představení (papír) na výrobu merchandasisngových předmětů.

udr-život-elnost

Divadla se připojila k manifestu za udržitelný rozvoj divadelní scény.

Second hand
Podpora ZÚŠ
pronájem kostýmů
Manifest >

live streaming

Sledujte vybrané aktivity přímo na kanálu Noci Divadel a IDU

Národní divadlo

Národní 223/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město
image/svg+xml

PROGRAM NA NOC DIVADEL

20. 11. 2021

DALŠÍ ZAPOJENÁ DIVADLA