20. 11. 2021

Spielraum Kollektiv

ZAPOJENO DO MAPY UDRŽITELNOSTI
20. 11. 2021

Spielraum Kollektiv je volné divadelní uskupení tvůrců kolem Lindy Straub a Mathiase Strauba, zaměřené především na site specific a dokumentární divadlo. K výrazným rysům předchozích projektů patří inovativní způsoby zapojení diváka do hry a důraz na práci s prostorem. Při své experimentální tvorbě skupina často vychází z principů pohybového a výtvarného divadla.

Rok 2020 jsme v naší tvorbě věnovali projektům s ekologickými tématy. Vymírající kvíz, Recyquiem aneb Pohřeb plastové láhve, Slyšíte nás - Zvukovka pro Klima, Zbytečnosti, Eko Zpovědnice

Dramaturgie a kontakt s publikem

Celý minulý rok jsme projekty věnovali tématu ekologie. Vymírající kvíz, Recyquiem aneb Pohřeb plastové láhve, Slyšíte nás - Zvukovka pro Klima, Zbytečnosti, Eko Zpovědnice

Provoz

* Udržujeme střídmý tým - 2 - 4 lidé na projekt.
* Snažíme se minimalizovat odpady z produkce a provozu.
* Recyklujeme rekvizity.
* Půjčujeme a půjčujeme si.

Mobilita

* Používáme automobil na CNG.
* Omezelili jsme leteckou přepravu - od roku 2017 jsme neletěli.


Propagace a marketing

* Téměř netiskneme.

Máme nápad

Rádi bychom se spojili s ostatními a vytvořili sdílenou produkci pro skupinu nezávislých divadel.

Spolupráce

Měli bychom zájem o sdílenou produkci a sdílenou propagaci.

udr-život-elnost

Divadla se připojila k manifestu za udržitelný rozvoj divadelní scény.

Second hand
Podpora ZÚŠ
pronájem kostýmů
Manifest >

live streaming

Sledujte vybrané aktivity přímo na kanálu Noci Divadel a IDU

Spielraum Kollektiv

image/svg+xml

PROGRAM NA NOC DIVADEL

20. 11. 2021

DALŠÍ ZAPOJENÁ DIVADLA